Szerda Odvjetnički Ured osnovan je 2001 godine i od tada aktivno pruža svojim klijentima usluge pouzdanog kvaliteta u vezi širokog spektra lokalnih i međunarodnih pravnih pitanja. Naš Odvjetnički Ured savjetuje klijente u vezi mađarskog prva, a isto tako ih asistira u vezi pravnih pitanja vezanih za zemlje nekadašnje Jugoslavija. Tokom svih ovih godina članovi našeg tima su vodili, kordinirali mnoge mađarske, hrvatske, srpske, BIH, slovenačke pravne predmete.
 
Naša nezavisnost od međunarodnih odvjetničkih ureda nam omogućuje da savjetujemo širok krug klijenata na dostupan način, a s obzirom da su članovi našeg tima svoje radno iskustvo stekli u međunarodnim odvjetničkim uredima, obezbeđujemo našim klijentima visok kvalitet pravnih usluga.
Loading