Dr. Zsófia Szerda
Mobil +36 20 98 27 411
Tel +36 1 212 1856
Fax +36 1 212 1856
zsofia.szerda@szerdalawfirm.com

Voditelj Odvjetničog Ureda, dr. Zsófia Szerda je duže od 15 godina surađivala sa dvije međunarodne odvjetničke kancelarije, gde je vodila značajan broj lokanih i međunarodnih poslovnih transakcija od samog početka, izrade pravnih koraka, ostvarenja projekta, savjetovala u vezi daljnje operacije i realizacije datog projekta, sa fokusom na interesima konkretnog projekta i datih stranaka. Prije toga je skoro tri godine provela radeċi u dvije velike međunarodne tax & accounting kompanije.
 
Dr. Zsófia Szerda je član Budimpeštanske Odvjetničke Komore. Svoju prvu pravnu diplomu je stekla na pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, a nakon toga na pravnom smeru Eötvös Loránd Univerziteta u Budimpešti, dok je svoju LL.M diplomu stekla na Srednjo-evropskom Univerzitetu – pravni smer, na engleskom jeziku. Zsófia tečno govori mađarski, engleski i većinu jezika bivše Jugoslavije.

Loading